พิพากษากลับคำตัดสินของศาล “เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า” เพื่อ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และ กรรมาธิการธรรมาภิบาล และสิ่งเหล่านี้ ก็ได้นำความตายมาสู่ เนติบัณฑิตชาวอังกฤษ รองนายกรัฐมนตรีและผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของประเทศไทย คือบุคคลที่สั่งให้มีการ เปลี่ยนแปลงผลของคดีความที่มีความเสียหายมูลค่า 3 พันล้านบาท (74ล้านปอนด์) เกี่ยวพันกับนักการเมืองที่ทุจริต นาย วิษณุ เครืองาม – ชายผู้ซึ่งช่วยให้ทหารเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เพื่อทำให้ประชาธิปไตยของประเทศที่กำลังเปราะบางให้อ่อนแอลงอีก – เพียงแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วสั่งการให้หัวหน้าผู้พิพากษาศาลภาค […]